Rec predsednika
Nasa vizija
Najcesca pitanja

Dobrodosli u informativni centar

Najnovije vesti

21. mart 2016. godine.

Potpisivanje

18. mart 2016. godine.

Danas je u prostorijama Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnos! “Nezavisnost“ u Beogradu potpisan sporazum o saradnji i zajedničkom delovanju UG STOPMOBING- Srbija i ovog granskog sindikata. Ovim Sporazumom je pokrenuta ak!vnost edukacija i zaš!ta članstva od zlostavljanja na radu, koje je sve prisustnije i u manjim u i u većim sredinama (preduzećima). U zaš!tu će bi! uključeni advoka!, psiholozi i drugi stručnjaci za ovu oblast. Dosadašnja praksa je pokazala da poslodavci ignorišu postojanje ovog zakona i izbegavaju primenu. Uloga Sindikata je da zaš!! svoje članstvo od ovakvog vrsta pri!ska, osnaži članstvo da ne trpi zlostavljanje na radu i zastrašivanje. , a suš!nska ak!vnost sindikata je da zaš!! interese i prava članstva. Stoga je neophodno da sindikat deluje i pokrene i ovu vrstu sindikalnih ak!vnos! na celoj teritoriji Srbije , među svim članovima Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnos! „Nezavisnost“

04. mart 2016. godine.

Štrajk radnika Medijane Niš 03.03.2016.

12. februar 2016. godine.

Zbog toga su naše kolege pokrenule štrajkove upozorenja tražeci da se ovakav rad plati (prekovremeni i nocni) i da njihova bezbednost na radnom mestu ne bude ugrožena kao i da se primenjuju sve mere za bezbednost i zaštite zdravlja na radu.Da li smeće treba lopatama pretovarati i u toku vožnje skupljati po ulicama (kada ispada iz kamiona)? Tada treba pokazati solidarnost na delu da kolegama iz EKO Grocka DOO i uputiti im svaku vrstu podrške.

Granski Sindikat JSKD "Nezavisnost"